Destinations
 
About Contact Destination Information
Cruise Vacations Land Vacations

Quick Fact

Administrative Regions

China is divided into 23 provinces, 5 autonomous regions, 4 municipalities, under the direct jurisdiction of the Central Government, and two special administrative regions. The Capital of the People's Republic of China is Beijing.

The 23 provinces are Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Fujian, Taiwan, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Sichuan, Guizhou, Yunnan and Hainan.

The five autonomous regions are Inner Mongolia, Ningxia, Xinjiang, Guangxi and Tibet. The four municipalities are Beijing, Shanghai, Tianjin and Chongqing. Hong Kong and Macao are special administrative regions.


China
 
Quick Facts

City Guides

Provided by travel42